CarMa 4 You


Dit project zorgt er voor om te komen tot een huis dat zelf voorzienend is. Een zelfvoorzienend huis is een huis dat niet afhankelijk is van electriciteit, stadsverwarming en/of gas aansluiting, water aanvoer en sanitaire afvoer. Een doel op zich is dat de oplossing zo goedkoop en onderhoudsvrij als mogelijk is.

Het comfort van het huis zal zodanig moeten zijn dat het huis ook geaccepteerd wordt door mensen die groen projecten als negatief bestempelen. Een doel is dan ook dat het comfort niveau dicht bij dat van een gemiddeld eensgezinswoning moet zitten. Dit huis moet de muur tussen “groenen” en de rest van de wereld slechten. Ik zie mijzelf dan ook als een commercieel groene.

Omdat een huis in deze vorm nog niet bestaat zal binnen dit project uitdagingen opgelost worden die onderweg tegen worden gekomen. Voortschrijdend inzicht is dan ook een kernbegrip. De kennis die opgedaan wordt zal dienen voor opbouw van de algemene kennis van een ieder die hierin geinteresseerd is. Doel hiervan is dat bij mensen het besef gaat ontstaan dat energie verbruik volledig zelfvoorzienend en in ieder geval minder en dus goedkoper kan.

Daarnaast zie ik ook vaak dat de “groenen” vaak de aansluiting met de rest van de wereld missen waardoor de acceptatie van groene projecten of oplossingen, nauwelijks tot geen is. Ik wil laten zien dat groen goed “te pruimen“ is en aan de “groenen” laten zien dat acceptatie wel kan maar wel op een andere manier.i

Dat we uiteindelijk over gaan naar een andere manier van energie gebruik is een kwestie van tijd. We kunnen niet anders omdat de fosiele brandstof vanzelf op gaat. Daar hoeven we niets aan te doen. Anderzijds moeten we ook duurzame energie gaan gebruiken om het broeikas effect tegen te gaan. Ook is het belangrijk om los te raken van de politieke invloed van de olie producerende landen.